VISANS VÄNNERS PRISTÄVLING
OM EN STOCKHOLMSVISA

Pristagare

Samfundet Visans Vänner, en gång i tiden bildat på initiativ av Evert Taube, utlyste i januari månad 2009 en tävling, öppen för alla visdiktare. Det gällde att skriva en ny stockholmsvisa! Tävlingen är nu avgjord

Vinnare blev bidraget
Staden vaknar
med text och musik av sångaren och kompositören Ove Engström.

Juryns motivering lyder:

Visan ger en stämningsbild av ett uppvaknande Stockholm med en vacker melodi, som lockar oss att sjunga med. Upphovsmannen sällar sig därmed till den skara stockholmsskildrare som omnämns i visans text.”

Lyssna till visan Staden vaknar här.

Ove Engström intervjuades i Radio Stockholm den 4 juni angående vinsten av tävlingen.
Du kan höra intervjun här. Du kommer till Sveriges Radios programarkiv. Intervjun börjar 9 minuter in i programmet och är styvt 10 minuter lång. Inspelningen finns tillgänglig 30 dagar

Ove Engström

Vinnare av andrapriset blev Kristina Skafvenstedt
med visan Stockholm-äntligen här.

Visan kan du lyssna till här!

 


 

**************************************

Det finns ett behov av fler visor om Stockholm och vi utlyser härmed
en öppen tävling om en Stockholms-visa, text och melodi.

Visan ska inte ha varit publicerad tidigare men får ha använts i
mindre sammanhang.

Bidraget, text och melodi, utan angivande av textförfattare och
kompositör, skickas per post till Visans Vänner, Box 13 009,
103 01 STOCKHOLM, senast den 1 april 2009. 

Bifoga ett slutet kuvert med namn och adress.
Bifoga också gärna kassett eller cd med melodin inspelad instrumentalt.

Juryn består av personer med stor erfarenhet av visor och utses av
Visans Vänners nämnd.

Vinnarna tillkännages på Visriksdagen den 16 maj 2009 då också första,
andra och tredje pris delas ut.

Visans Všnner kommer att sprida information om bidragen.


Vill du bli medlem i Samfundet Visans Vänner? Klicka här för mer information.